Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm nedir? Kısaca açıklamak gerekirse; dijital dönüşüm, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur.Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm kısaca, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelini hayata geçirmektir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir. Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ile beklentiler yapay zeka, endüstri 4.0, büyük data ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde bir işletme yönetiminin beklentileri 20 sene öncesinden oldukça farklıdır.

Günümüzde artık birçok işletme, operasyonlarının günlük çalışma hacmini artırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşmeye başvuruyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler aynı zamanda, kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak, iş modellerine katkı yaratır. Dijital otomasyon, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak adına işletmenin herhangi bir operasyon sürecinde yürürlüğe konsa da, organizasyonlara daha kapsamlı da uygulanabilir.

Bazı dijital dönüşüm tanımı ve tanımlamaları şu şekildedir:

Dijital Dönüşüm Ne Demek?

Dijital : “ Dijital genellikle rakam kullanan bir şeyi, özellikle de ikili rakamları ifade eder. ” (Vikipedi)

Her departmanın ayrı işi olduğu göz önüne alınarak, yapılan işlerin takibi minimum sürede maksimum verim ile nasıl kontrol edilebilir? Şirket içinde işlerin sürdürülebilir olmasının temel kuralı takip ise bu takip birçok departman göz önüne alındığında nasıl sağlanabilir? İmkansız gibi geliyor değil mi? Değil.

Dijital dönüşüm, şirket faaliyetlerinin bilgisayar, cep telefonu vb. elektronik ortamlarda sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesidir. Şirket çalışanlarının verimini ve işlerin gelişimini yükselten, takibi kolaylaştıran ve devamında organize çalışma olgusunu şirket içine orantılı bir şekilde dağıtan bir sistemdir. Günümüzün teknolojileri kullanılarak sağlanan dijital dönüşüm, kitlelere daha fazla ulaşmayı ve iş hacmini artırmayı hedefler.

Bilgisayarın ve daha sonrasında internetin hayatımıza girmesi ile birlikte sosyal yaşantımızda dijital dönüşümü yaşadık ve ilerleyen teknoloji ile hala daha yaşamaktayız. Her gün çıkan yeni uygulamalar, hizmetler, programlar ve mecralar sayesinde adapte olma refleksimiz gün geçtikçe gelişiyor. Sosyal yaşantı teknoloji ile bu derece paralel ilerlerken insanlarda buna bağlı olarak aldıkları hizmetlerde bu gelişimi beklemektedir. Bunun yanı sıra ‘hız’ kavramına alışılarak işleri daha kısa yoldan halledebilme arayışı içine girildi. Şirketlerde dijital dönüşüm tam da bu noktada devreye girmektedir. Hem müşteriye dijital ortamdan ulaşma noktasında hem de çalışanların işlerini dijital ortamdan daha hızlı bir şekilde halletmesi ile birlikte birçok konuda dijital dönüşüm, gelişimi sağlayarak şirketlerin organizasyon ve yapılanmalarını hem de müşteriye ulaşarak geri bildirimler almalarını sağlamaktadır.

Benzer İçerik: Neden Üretim Yönetim Sistemi