Neden Üretim Yönetim Sistemi?

Günümüz modern üretim tekniklerinin temelinde israfların ayıklanması, kalite standartlarının sağlanması ve iş güvenliği kurallarının uygulanması çok önemli bir etken haline gelmiştir. Birçok sektörde bu temel etkenler firmanın karlılığını ve pazar payını belirler duruma gelmiştir.

Bu etkenlerin özellikle karmaşık üretim süreçlerine sahip işletmelerde yeterli seviyede uygulanabilmesi giderek güçleşmektedir. Bunun nedeni çok iyi iletişim ve koordine gerektiren üretim süreçlerinin manuel yöntemler vasıtasıyla etkin şekilde yönetilememesidir.  Üretim Yönetim Sistemi bu noktada büyük avantaj sağlar ve üretim süreçlerini teknoloji yardımıyla daha iyi yönetebilmenizi sağlar. Üretim alanında kâğıt kullanımı sona erer ve çalışan operatörlere kadar uzanan güçlü bir iletişim ağı oluşturur. Üretim-kalite-planlama-lojistik birimleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayarak üretimin sorunsuz olarak gerçekleşmesini sağlar.

Çözümler kısmında detaylarını bulabileceğiniz Üretim Yönetim sistemi ile işletmeler özetle aşağıdaki faydaları elde ederler:

İsraf ve verimsizlik yaratan noktalar kolaylıkla tespit edilir.

Yalın Üretim Teknikleri çok etkin bir şekilde uygulanabilir. Sistem sürekli gelişim faaliyetlerine yön verecek verileri sağlar.

İşletmeler kaynaklarını daha verimli kullanmaya başlar

Operasyonlar arasında tamiri yapılan veya testlerden geçmeyen ürünlerin geçişine müsaade edilmediği için ürün kalite standartları yükselir. Kalite yönetimi de etkinleşir.

Birimler arası iletişim ve koordinasyonun etkinleştirilmesi sayesinde, doğru ürün doğru zamanda ve doğru şekilde üretilir.

İş güvenliği ve üretim ile ilgili istenen kurallar sıkı şekilde uygulanabilir.

Kâğıt kullanımının ortadan kalkmasıyla hem tasarruf elde edilir, hem de doğaya ve çevreye katkı sağlanır.