Üretim Yönetim Sistemi

Üretim yönetim sistemi veya MES yazılımı , hammaddeden bitmiş ürünlere kadar üretim mallarının sürecini izleyen, belgeleyen,  üretimi kontrol eden  ve üretim yönetimini sağlayan kapsamlı dinamik bir bilgi sistemidir.

Günümüzde işletmeler kaynakları daha verimli kullanmak ve maliyetleri azaltmak için sürekli yarış halindedirler. Firmaların
varlıklarını koruyabilmeleri bu yarışta önde olabilmelerine ve rekabet şartlarına uyabilmelerine bağlıdır. Bu yüzden çağın dinamik yapısına
ayak uydurmak, değişiklik ve yeniliklere açık olmak gereklidir. İşletmelerin hem modern üretim yöntemlerini uygulamaları hem de
bu yöntemleri destekleyen teknolojileri elde etmeleri bu yarışta ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Üretim Yönetim Sistemi, üretim işletmelerine kaynaklarını daha verimli kullanmaları, problemlerin ve israf yaratan noktaların tespit
edilmesi, kalite ve iş güvenliği kurallarının sıkı şekilde uygulanabilmesi konularında yardımcı olmakta, bir yönetim aracı
olarak rekabetçi yapılarını güçlendirmelerini sağlamaktadır. Üretim Yönetim Sistemini uygulayan işletmeler hem kaynaklarını çok daha
verimli şekilde kullanabilmekte, hem de müşteriye doğru, zamanında, kaliteli ürün ulaştırma sürecini etkin şekilde yönetebilmektedir.
Üretim Yönetim Sistemi ile yalın üretim yöntemleri çok daha etkin şekilde uygulanabilmekte, sağlanan verilerle sürekli gelişim faaliyetleri
yönlendirilebilmektedir.

Finansal Kazanımlar
ÜYS ile çeşitli alanlarda kazanımlar sağlanabilir. Bunlardan en önemlisi OEE metriklerinde sağlanan iyileşmedir. Birçok firma için
OEE’ de meydana gelecek % 1’lik bir iyileşme üretim maliyetlerinde önemli bir etkiye neden olabilir. Aynı zamanda OEE’ deki iyileşmenin
oransal olarak toplam verimliliğe daha büyük bir katkı sağladığı hesaplanmıştır.

Uygulamalar şunu göstermiştir ki; Veri Otomasyon Sistemleri tarafından yönlendirilen etkin bir Sürekli Gelişim Programı uygulayan
firmalar OEE ‘de % 5 ile % 20 arasında iyileşmeler kaydedebilmektedir. Firma büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, % 1’lik OEE iyileşmesi
neticesinde üretim maliyetlerinde ortalama 100.000 $ ile 800.000 $ (yıllık) oranında olumlu etki meydana gelebilmektedir.

Diğer Kazanımlar
OEE metriklerinde sağlanan iyileşmenin yanında;
 ÜYS, etkin üretim yönetimi sonucunda daha az personel ile planlama
ve üretim yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlar.
 Üretim ve planlama koordineli çalıştığı için istenmeyen ürünlerin
üretilmesi önlenir. Doğru ürün doğru zamanda üretilir.
 Model değişiklikleri çok daha az zaman ve malzeme kaybı ile
yapılabilir.
 Doğru, anlık ve sağlıklı üretim bilgisi alınır. Veri toplama faaliyetleri
için harcanan manuel işçilik ortadan kalkar.
 Ustabaşı ve takım lideri pozisyonundaki üretim ekibine üretimi daha
iyi takip etmesi için hem zaman kazandırır hem de gerekli verileri
sunar.
 Hataların azalması ve ürün kalite standartlarının yükselmesi sebebiyle
hurda malzeme ve rework işlemleri azalır.
Etkin hata ve rework takibi yapılabilir. Üretilmiş ürünlerin kim,
tarafından, ne zaman üretildiği, hangi rework işlemlerine maruz
kaldığı istenildiği zaman sorgulanabilir.
 Sistemdeki kontroller neticesinde hatalı ürünün bir sonraki
operasyona geçmesi engellenir. Rework için ayrılmış ürünlerin üretime
karışması engellenir.
 İş güvenliği ve kalite problemleri ile ilgili tecrübeler sistemde
tutulabilir. Operatörlerin kritik konularda sürekli uyarılması
neticesinde iş kazaları ve hatalar azalır.
 Yeni model üretimi veya yeni operatörün çalışmaya başlaması
durumlarında öğrenme eğrisi hızlı şekilde ilerleyebilir ve takip
edilebilir.
 Üretimde kağıt kullanımının sona ermesi neticesinde hem tasarruf
hem de doğaya katkı sağlanır.