Manufacturing Execution System Nedir?

Bir Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretim (üretim katındaki insanlar ve makineler) ile ofis ortamı (ERP) arasında bilgi alışverişini mümkün kılar. Bu sayede üretim emirleri, tüketim, ciro, kalite verileri ve stok seviyeleri gerçek zamanlı olarak takip edilmekte ve üretim süreçleri optimum şekilde kontrol edilmektedir.

Bir MES ile çalışarak aşağıdaki avantajlardan yararlanacaksınız:
 

 • MES sayesinde işyerinde daha az yönetim
 • MES kullanarak ilk kez doğru
 • Sürekli iyileştirme
 • Bir MES yapılandırılabilir
 • MES Control ERP Üretim Yürütme Sistemi
 

MES, MOM İle Aynı Mıdır?

 

Giderek daha sık MES'i MOM(S) ile birlikte duyarsınız. MOMS, Üretim Operasyonları Yönetim Sistemi anlamına gelir ve bir MES'e benzer. İlk MES çözümlerinin işlevselliği sınırlı olduğundan, toplam üretimi yönetmek için bir çözüme (Üretim Operasyonları Yönetimi) ihtiyaç doğdu. Bu nedenle MES, MOM'unuzu yönetmek ve optimize etmek için bir uygulamadır. Farklı departmanlar MES ile çalışır. Üretim Yürütme Sistemi (MES), siparişleri ERP sisteminden alır ve çeşitli üretim departmanlarına doğru bilgilerin verilmesini sağlar. Bu bilgiler MES'te toplanır ve ERP sistemine sunulur. Bir şirket bir MES uyguladığı anda, çeşitli departmanların bunu kullandığı anlaşılır hale gelir. Bu nedenle bir MES'in doğru bir şekilde uygulanması ve her departmana özen gösterilmesi çok önemlidir.  

 
 • Ürün Teknoloji Uzmanları
 • Proses Teknoloji Uzmanları
 • üretme
 • Lojistik
 • QA
 • QC
 •  IT
 • Proses otomasyonu
 

Modern imalatın değişkenliği, imalat süreçlerinin karmaşıklığı ve üretkenliği ve kârlılığı artırma baskısı, genellikle çoğu üreticinin üretim yürütme otomasyonuna bir düzeyde yatırım yapmasını gerektirir. Teknik olarak, tüm üreticiler bir tür MES kullanır, ancak sistemin ne dereceye kadar ve karmaşıklığı büyük ölçüde değişir. Bir MES'in ne olduğuna ve günümüz sistemlerinin üreticilerin daha fazla optimizasyon elde etmesine nasıl yardımcı olabileceğine bakalım.
 

Üretim Yürütme Sistemi (MES) Nedir?

 

Üretim yürütme sistemi (MES), üretim süreci boyunca kaliteyi ve verimliliği korumak için tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Üretimde uygulama hem fabrikada hem de üretim seviyelerinde gerçekleşir. Bu sistemler, birden fazla fabrikanın yanı sıra canlı site ve satıcı üretim bilgilerini birbirine bağlar. Ayrıca tüm üretim operasyonlarında nihai görünürlük, verimlilik ve kontrol sağlamak için ekipman, denetleyiciler ve diğer kurumsal yazılım uygulamalarıyla entegre olurlar. Basitçe söylemek gerekirse, MES yazılım yeteneği, üretimin üç temel unsuru etrafında döner: üretim emirleri, insan kaynakları ve ekipman.

 

Üretim Yürütme Sistemi Nasıl Evrildi?

 

1997 yılında, Uluslararası İmalat İşletme Çözümleri Derneği (MESA) Uluslararası, MESA-11 modeli aracılığıyla MES'in kapsamını tanımladı. Etkili BT uygulaması yoluyla operasyon yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak MESA'nın en eski modeli, bir MES'in 11 temel işlevini gösterdi:

 
 • Operasyon Yönetimi
 • Sevk üretim birimleri
 • Ürün takibi ve şecere
 • İşgücü yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Bakım yönetimi
 • Veri toplama ve edinme
 • Süreç yönetimi
 • Performans analizi
 • Doküman Kontrolü
 • Kaynak tahsisi ve durumu
 

2004 yılında MESA modeli ticari operasyonları içerecek şekilde genişletildi. İşbirlikçi MES veya C-MES olarak bilinen bu güncelleme, rekabet, dış kaynak kullanımı ve varlık optimizasyonunu hesaba katmak için temel operasyonları ticari operasyonlarla birleştirdi. Amaç, MES çözümlerini tedarik odaklı sistemler, müşteri odaklı sistemler ve ERP gibi performans odaklı sistemler gibi diğer alanlarla ilişkilendirmekti.

 

Üretim Yürütme Sistemlerini Kullanan Endüstriler


MES birden fazla endüstride kullanılmaktadır, ancak hızla büyüyen alanlara birkaç örnek şunları içerir:
 

 • Endüstriyel İmalat
 • Yiyecek ve içecek
 • Tüketici ürünleri
 • Elektronik ve Teknoloji
 • İlaç ve Tıbbi Cihazlar
Benzer İçerik : Yalın Üretim Nedir