Kaizen Nedir?

Kuruluşunuzda değişim nasıl oluyor? Büyük girişimler yoluyla mı yoksa devam eden çalışma şeklinizin bir parçası mı? Bazı değişiklik türlerinin kaçınılmaz olarak büyük bir projeye ihtiyacı vardır, bu da aylarca süren sıkı çalışma, büyük bütçeler ve altüst oluş anlamına gelir. Ancak sistemleri ve süreçleri iyileştirmeye yönelik alternatif veya tamamlayıcı bir yaklaşım, daha incelikli ve devam eden değişiklikleri içerir.

Bu yaklaşım genellikle hafife alınır. Bu tür sürekli, artımlı iyileştirme yapmanın bir yolu kaizendir. Japonya'da ortaya çıktı ve kelime "iyi (zen) için değişim (kai)" olarak tercüme edilir. Kaizen, her şeyin iyileştirilebileceğine dair felsefi inanca dayanmaktadır. Bu yaklaşımla, artımlı değişiklikler, radikal yeniliklere ihtiyaç duymadan uzun vadede önemli değişikliklere yol açar. Bir işletme büyürken ve değişen ortamına uyum sağlarken meydana gelmesi gereken değişiklikleri gerçekleştirmenin çok daha nazik ve daha çalışan dostu bir yolu olabilir.
 

Yaklaşımı Anlamak

 

Kaizen belirli bir araçtan çok bir felsefe olduğundan, yaklaşımı Toplam Kalite Yönetiminden çalışan öneri kutularının kullanımına kadar birçok farklı süreç iyileştirme yönteminde bulunur. Kaizen ile tüm çalışanlar boşlukları ve verimsizlikleri tespit etmekten sorumludur. Ve organizasyondaki her seviyedeki herkes, iyileştirmelerin nerede gerçekleşebileceğini önerir. Kaizen, üretkenlik, etkinlik ve güvenlik konularında iyileştirmeler yapmayı amaçlar. Ancak bu yaklaşımı izleyen kişiler, genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi başka avantajın da kilidini açar: Daha az atık envanter ve çalışan becerileri daha verimli kullanılır. İnsanlar daha memnun - işlerin yapılma şekli üzerinde doğrudan etkileri var. Geliştirilmiş bağlılık ekip üyeleri işlerinde daha fazla paya sahiptir ve rollerine tam olarak katkıda bulunmaya daha meyillidir. Daha iyi elde tutma  memnun ve ilgili kişilerin kalma olasılığı daha yüksektir. Geliştirilmiş rekabet gücü  verimlilikteki artışlar, daha düşük maliyetlere ve daha yüksek kaliteli ürünlere katkıda bulunma eğilimindedir.
 

Geliştirilmiş tüketici memnuniyeti  daha az hata ile daha yüksek kaliteli ürünler yaratmanın bir sonucudur. Geliştirilmiş sorun çözme süreçlere çözüm perspektifinden bakmak, çalışanların sorunları sürekli olarak çözmesine olanak tanır.
 

Geliştirilmiş ekipler sorunları çözmek için birlikte çalışmak ekiplerin oluşturulmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olur.
 

Kaizen ile ilişkilendirilen bir başka Japonca terim de israf anlamına gelen muda'dır. Kaizen, fazla üretimi ortadan kaldırarak, kaliteyi iyileştirerek, daha verimli olarak, daha az boş zamana sahip olarak ve gereksiz faaliyetleri azaltarak israfı azaltmakla ilgilidir. Tüm bunlar maliyet tasarrufu anlamına gelir ve potansiyel kayıpları kazanca dönüştürebilir. Kaizen felsefesi, üretim süreçlerini iyileştirmek için geliştirildi ve yüksek kalite ve düşük maliyetlerle Japon üretiminin başarısını sağlayan unsurlardan biri. Bununla birlikte, kaizen yaklaşımının faydalarını diğer birçok çalışma ortamında hem kişisel düzeyde hem de tüm ekibiniz veya organizasyonunuz için elde edebilirsiniz.
 

Kaizen'deki odak noktasının çoğu "israfı" azaltmaktır ve bu israf birkaç şekilde olabilir: Hareket  malzemeleri daha fazla değer katmadan önce hareket ettirin.
 

Zaman beklemekle geçen süre (bu süre boyunca herhangi bir değer eklenmez).
 

Düzeltmek için fazladan çalışma gerektiren veya ürünlerin atılması gerektiği anlamına gelen kusurlar. Aşırı işleme müşteriye parasının karşılığını en üst düzeyde vermek için ürüne gerekenden daha fazlasını yapmak. Varyasyonlar standart bir çözüm de işe yaradığında ısmarlama çözümler üretmek.
 

Sanal toplantılar aynı değeri katarken, yüz yüze toplantılar için binalar arasında hareket eden insanlar "zihinsel" hareket de, ilk iş tamamlanmadan önce insanların bir işten diğerine geçmek için dikkatlerinin dağıldığı bir israf türü olabilir. Bitirecek kadar uzun süre bir göreve konsantre olmaya çalışın. Şu anda görevler arasında ne sıklıkta geçiş yaptığınızı belirlemek için bir Etkinlik Günlüğü kullanın. Düzenli olarak kullandığınız önemli telefon numaralarını aramak için bir dosya veya veritabanı açmanız gerekirken, bunları yazdırıp duvara asmak daha hızlı olabilir.
 

Zaman

 

Toplantılara geç kalanları bekliyorum. Hızlı davrananlara bir nezaket olarak ve iyi zaman tutmayı teşvik etmek için toplantılara her zaman zamanında başlayın.

Verimli bir dosyalama sistemi kurmadığınız için gereksiz yere belge aramak.
 

Kusurlar

 

Bir yönetici, tam olarak brifing vermediği veya kıdemsiz bir personele bunu yapması için eğitim vermediği için raporu yeniden yazıyor.

Yetersiz araştırma nedeniyle veya önemli kararlar alınmadan önce yapıldığı için işi yeniden yapmak veya atmak.
 

Aşırı İşleme

 

Bir toplantıda dağıtılmak üzere siyah beyaz yazdırılacak bir belgeye veya rapora renk eklemek için zaman harcamak. Materyali gereğinden fazla detaylı okumak. Bununla ilgili daha fazla bilgi için Okuma Stratejileri hakkındaki makalemize bakın.

Gerekenden daha fazla insanı toplantılara davet etmek. Toplantıları karar verme sürecine dahil olması gereken kişilerle sınırlayın. diğerleri ben olabilir notları daha sonra kendilerine göndererek kararlaştırılan şey hakkında bilgilendirildi.
 

Varyasyonlar

 

Mevcut bir raporun ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabildiği durumlarda, özellikle bir grup için yeni bir rapor üretmek.

Standart bir şablon ayarlayıp kullanabileceğiniz zaman yeni belgeler oluşturma.
 

Kaizen'i Kullanmak

 

"Kaizen düşüncesini" kendi başınıza veya ekibinizle kullanmak için önerilen yaklaşımımız: Verimsiz görünen veya geliştirmek istediğiniz şeylerin bir "fikir günlüğü" tutun. Bunları anın sıcağında fark etmek, soğuk yansımadansa genellikle daha kolaydır. Ayda bir kez, sizin veya ekip üyelerinizin çalışma biçiminde "israf" olan alanları belirlemek için biraz zaman ayırın. Fikir günlüğünüzü girdi olarak kullanın, ancak aynı zamanda daha geniş resmi ve genel çalışma yöntemlerinizi de düşünün. Yukarıda listelenen atık türlerinin her birini bir kontrol listesi olarak gözden geçirin. Her bir atık türü nasıl ortadan kaldırılabilir?
 

Bu değişiklikleri ne zaman yapacağınızı planlayın. İyileştirmeleri hemen yapmaya başlamak (böylece atık alanı daha büyük bir sorun haline gelmez) ile "aşırı değişiklik yüklemesinden" kaçınmak arasında bir denge kurmalısınız.
 

Yaptığınız değişikliğin başkaları için neden olabileceği zorlukları veya kafa karışıklığını hesaba katmak önemlidir - bu da onları bu değişikliğe dirençli hale getirebilir. Potansiyel değişikliklerin etkisini değerlendirmenin harika bir yolu, Etki Analizi Aracını kullanmaktır.
 

Yaklaşan değişiklikler başkalarını etkilediğinde, yeni düzenlemeler hakkında onlara danıştığınızdan ve yorumlarını ve endişelerini dinlediğinizden emin olun.
 

Kaizen, bireysel olarak hızla yararlanabileceğiniz bir şeydir. Ancak ekibinizle bu yaklaşımı benimsemek ortak bir çaba gerektirecektir. Kaizen'in ekibinizle birlikte çalışmasına yardımcı olacak bazı öneriler: Ekibinizle birlikte kaizen felsefesi hakkında bilgi edinin. Herkesin iyileştirmeler için önerilerini sunmasına izin verin.
 

Herkesin anlayacağı bir sistem oluşturarak genel kaizen yaklaşımınızı ve kontrollerinizi oluşturun. Fikirleri ödüllendirin, ne kadar çok fikir üretirseniz, kaizen ekibinizin günlük yaşamında o kadar çok iş başında olur.
 

Kaizen, yüksek düzeyde verimliliği sürdüren sürekli, artımlı süreç değişikliklerini destekleyen bir felsefedir. Çeşitli "atık" türlerini ortadan kaldırarak kişisel olarak çalışma şeklinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Kaizen ayrıca, her düzeydeki insanlardan gelen öneri ve desteği kullanan kuruluş çapında bir yaklaşım olabilir. Geniş katılım, moral ve memnuniyetin yanı sıra üretimi, maliyetleri ve diğer katı önlemleri artırabilir. İyi kullanıldığında, bir kaizen yaklaşımı, küçük değişikliklerin ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini ortaya çıkarır!
 

Kaizen, günümüzde birçok işletme tarafından başarının anahtarı olarak kabul edilen bir felsefedir. Bu felsefeyi benimseyen işletmeler kısa sürede pazardaki otoritelerini ve kârlarını artırmayı başarırlar. Ayrıca üretimden teslimata kadar olan süreçlerde yaşanan aksilikler ve maliyetlerde önemli bir azalma sağlarlar. Kaizen bir Japon iş felsefesidir ve ülkemizde birçok işletme tarafından benimsenmiş bir iş modelidir.
 

Kaizen Ne Demek?

 

Kaizen kelimesi, Japonya'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir felsefeyi anlatmaktadır. Kai kelimesi değişen konsepti ifade eder. Öte yandan, Zen iyiyi veya daha iyiyi ifade eder. Bu bağlamda felsefe, sürekli iyileştirme anlamına gelen bir iş felsefesi olarak tanımlanabilir.
 

Kaizen felsefesi, işletmelerin zayıf yönlerini güçlendirmesi ve güçlü yönlerini geliştirmesi gerektiği görüşünü sunar. Bu sayede her iş hedefine ve istenilen seviyelere daha kısa sürede ulaşmak mümkündür. Ayrıca tüm süreçte amaç en yüksek kar oranını elde etmektir. Kaizen felsefesinin fabrikalarda uygulanması hem işletmelere hem de personele birçok avantaj sağlar. Personelin tüm üretim süreçlerine aktif katılımı, pazardaki rekabet gücünün doğrudan artmasını sağlar.
 

Kaizen felsefesinin fabrikalarda en yaygın örneği teşviktir. Bireysel görevler yerine takım çalışmasını planlamak ve teşvik olarak performans sonuçlarını paylaşmak örnek olabilir. Performans sonuçları, ekibin işgücünün azaltılması, daha verimli çalışma sonuçları, zaman tasarrufu ve ekip üyelerinin daha az çaba sarf etmesiyle daha kaliteli bir iş günü gibi ayrıntıları içermelidir. Kobetsu Kaizen, ekip olarak gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları demektir.
 

Kaizen araçları ve yöntemleri, sorunları tanımlamayı, çözümler üretmeyi ve bu çözümleri test etmek için deneyler yapmayı içerir. Kaizen kültürü, şirketinizin başarısı için önemini vurgulayan eğitim programları ve iletişim kampanyaları aracılığıyla kuruluşunuz içinde Kaizen hakkında farkındalık yaratmayı içerir.
 

Kaizen kültürü, herkesin baştan sona sürekli iyileştirme sürecine dahil olduğunu hissetmesi için büyük başarıların yanı sıra küçük başarıları da kutlamayı içerir. Şirketinizdeki herkesin Kaizen'in nasıl çalıştığını anlaması önemlidir, bu nedenle kendileri için bir fırsat gördüklerinde iyileştirmeler için önerilerde bulunma konusunda kendilerini yetkili hissederler.
 

İşgücü Katılımı: Kaizen, kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi için artan sorumluluk yoluyla işi daha anlamlı ve ilgi çekici hale getirerek çalışan memnuniyetini artırır. Bu, kuruluşunuzdaki çalışanlar arasında morali artıran daha fazla Çalışan Bağlılığı ve bağlılığına yol açar. Kaizen, çalışanların becerilerine ve fikirlerine katkıda bulunmaları için yeni fırsatlar yarattığı için Çalışan Bağlılığını artırır.
 

Müşteri Memnuniyeti: Kaizen, çalışanların işlerinin müşteriler ve tedarikçiler üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur ve bu da Müşteri Memnuniyetinin artmasına neden olur. Kaizen, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ürün ve hizmetler yaratmaya odaklanır. Bu, müşterilerinizi mutlu tutmanıza yardımcı olur, bu da işlerin tekrarlanmasına ve yönlendirmelere yol açar.


Benzer İçerik : Fabrika Üretim Takip Programı