Akilli Fabrika Nedir ?

Dünyada dijital teknolojiler süratle yaygınlaşıyor. Hemen her alanda daha akıllı teknolojileri görüyoruz ve günlük yaşamamızın bir parçası haline geliyor. Üretim teknolojileri de bu değişimden payını alıyor ve fabrikalar için yeni bir çağ başlıyor.

Akıllı fabrikalar olarak nitelenen bu yeni konsept yüksek düzeyde dijitalleştirilmiş ve akıllı bilgi işlem ve büyük verinin birleştirildiği bir fabrika olarak tanımlanmaktadır. Geleceğin fabrikası olduğu düşünülen ve henüz emekleme aşamasında olan akıllı fabrika kavramı, dördüncü sanayi devriminin veya Endüstri 4.0'ın önemli bir sonucu olarak kabul edilmektedir.

Tüm bu süreçlerin yönetilebilmesi için normal MES uygulamalarından daha gelişmiş, iş süreçlerine bütüncül yaklaşabilen, diğer sistemlerle entegre olabilen yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

IQM Akıllı Fabrika üretim, lojistik, kalite ve bakım gibi temel iş süreçlerinizi yönetebilen, sahadan gerçek zamanlı verileri alabilen, yapay zekâ (AI), büyük veri ve nesnelerin interneti (IOT) gibi teknolojileri kullanarak çalışan üst düzey bir yönetim aracıdır. Bir sistem olarak akıllı fabrikanın unsurlarını bir araya getirir ve fabrikanın yüksek düzeyde dijitalleşmesine imkân sağlar.